Prosedur Hak Cipta

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN
 1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir telah disediakan oleh Sentra HKI STIKES Karya Husada Kediri), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
  • nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
  • nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
  • nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;
  • tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
  • uraian ciptaan (rangkap 3);
 3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
 4. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.
 5. Apabila pemohon badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan akta pendirian badan Hukum tersebut.
 6. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
 7. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;
 8. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama – nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;
 9. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;
 10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya;
 
Scroll to Top